Rottesikring


Dansk Kloaksikring tilbyder rottesikring til private fra kun 3.000 kr. inkl. moms. I prisen indgår montering af rottestop, godkendelse, eftersyn og vedligeholdelsesplan.

Har du mistanke om, at din ejendom har fået uønsket gnaverbesøg? Så er det vigtigt, at du reagerer hurtigt og tager kontakt til en autoriseret kloakmester.

Rotter udgør nemlig en stor sundhedsfare, og det er vigtigt at sætte hurtigt ind over for dem, da de formerer sig hurtigt. Ud over den store sundhedsfare, de udgør, kan rotterne være skyld i store og bekostelige materielle skader på fx kloakrør og belægning og ejendom, som kan blive undergravet af deres omfattende underjordiske tunnelsystem.

Hvis du ikke reagerer hurtigt ved mistanke om rotter, kan det med andre ord blive en dyr fornøjelse for både helbred og pengepung.

Image

Rottebekæmpelse kræver professionel hjælp

Har du problemer med rotter i afløbene eller toilettet, har du brug for en rottespærre. Det er en effektiv løsning, som installeres i afløbsinstallationen ved hovedledningen og dermed afskærer rotternes adgang til dine afløb.

Løsningen med rottespærre kræver professionel hjælp, installeringen skal altid udføres af en autoriseret kloakmester.

Dansk Kloaksikring er autoriseret kloakmester og har mange års erfaring med rottebekæmpelse og installering af rottesikring. Vi sørger for både at installere og godkende rottesikringen samt lave efterfølgende eftersyn, hvor vi tjekker, at den fungerer, som den skal.

Få et godt tilbud på rottesikring

Dansk Kloaksikring hjælper både private og erhvervskunder med at komme rotteproblemet til livs. Og vi udfører altid arbejdet til konkurrencedygtige priser.

Vi tilbyder rottesikring til private fra 3.000 kr. inkl. moms, hvori indgår montering af rottestop, godkendelse, eftersyn samt vedligeholdelsesplan.

Ved sager for erhvervskunder gennemgår vi altid i fællesskab med kunden kloaktegningerne og finder herudfra den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til økonomi, funktionalitet og effektivitet.

Image

Kontakt Dansk Kloaksikring

Kontakt Dansk Kloaksikring, hvis du gerne vil have et godt tilbud på installering af rottesikring – eller hvis du ved mistanke om rottebesøg har brug for vejledning til den rette løsning. Vi kommer gerne ud til dig, så vi kan be- eller afkræfte, om der er et problem, og i så fald finde den optimale løsning på det.

Ring til os på tlf. 70 25 00 99.