Serviceaftale på rottespærrere


Til både private og erhvervskunder tilbyder Dansk Kloaksikring serviceaftale på rottespærrere.

Aftalen indebærer jævnlig kontrol af den eller de opsatte rottespærre, hvor vi tjekker, at rottespærrerne fungerer, som de skal og fortsat udfører deres arbejde, dvs. holder rotterne ude af kloakken. Skulle rottespærrerne mod forventning være beskadiget eller af anden grund ikke virke efter hensigten, udbedrer vi fejlen på stedet eller udskifter rottespærren.

 

Hvad er rottespærrere?

I langt de fleste tilfælde trænger rotterne ind fra kloakken, hvorfor det er mest effektivt at sætte ind her og afspærre dem fra at få adgang til eksempelvis beboelsesejendom eller fødevarelagre.

En effektiv måde at undgå det på er ved at montere en rottespærre i kloakledningen tæt ved en brønd. Rottespærren består af to klapper og er udformet således, at de kun åbner mod kloakken. Det bevirker, at vandet kan ledes ud, men at rotterne til gengæld ikke kan komme ind i kloakken.

Image

Kontakt Dansk Kloaksikring

Ring til Dansk Kloaksikring, hvis du har mistanke om rotter og har brug for hjælp til bekæmpelse – eller hvis du gerne vil sikre dig imod fremtidige rottebesøg.

Vi kommer gerne ud til dig, så vi kan be- eller afkræfte, om der er et problem, og i så fald finde den optimale løsning på det.

Ring til os på tlf. 70 25 00 99.